På Eurofins webshop används kakor (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse.
Genom att använda vår webbplats godkänner du detta. Vad är cookies?

Analyserbjudande från Brava Vattenrening

Brava Vattenrening erbjuder våra kunder att till ett reducerat pris analysera sitt brunnsvatten. Resultatet går vi sedan igenom tillsammans så ni får en fullständig koll på alla ämnen och värden i ert dricksvatten.

Livsmedelsverket rekommenderat att man testar sitt vatten via ett ackrediterat analysföretag vart annat eller minst vart tredje år för att säkerställa ett säkert och hälsosamt vatten för hela familjen.
Prov kan lämnas på Eurofins inlämningsställen under gällande öppettider för respektive inlämningsställe. Alternativt kan fraktetikett beställas tillsammans med analysen som då lämnas till närmaste postombud.
Karta över Eurofins inlämningsställe (och information om transportfria dagar) finns på http://www.eurofins.se/tjanster/provinlamning.html

För att kunna fullfölja vårt uppdrag gällande analysbeställningen behandlas de i beställningen angivna personuppgifterna hos Eurofins samt hos Brava Vattenrening. I respektive integritetspolicy finns information om hur vi behandlar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har i relation till vår hantering av dessa.
Eurofins integritetspolicy

Product image

Art. nr AAC

Normalkontroll inkl järn elof

Detta specialanpassade analyspaket omfattar de parametrar som Livsmedelsverket rekommenderar för normalkontroll i Livsmedelsverkets råd om enskild dricksvattenförsörjning (tidigare Socialstyrelsens SOSFS 2003:17), både mikrobiologiska och kemiska parametrar samt rekommenderade metaller. Har man en borrad brunn rekommenderas dessutom analys av Radon, som kan förekomma i borrade brunnar. Radon ingår inte i detta analyspaket. Paketet innehåller även analys av Järn Fe efter luftning och filtrering (elof).

1 255 kr Inkl. moms

Lägg i varukorgen

Antal

Lägg i varukorgen

Product image

Art. nr AAB

Kemiskt analyspaket inkl järn elof

Ackrediterad analys och bedömning av kemiska och fysikaliska parametrar enligt ”Livsmedelsverkets råd om enskild dricksvattenförsörjning” (tidigare socialstyrelsens allmänna råd SOSFS 2003:17). Förutom alla kemiska och fysikaliska parametrar enligt livsmedelsverkets rekommendation för normal analys ingår även Järn Fe analyserat efter luftning och filtrering (elof).

440 kr Inkl. moms

Lägg i varukorgen

Antal

Lägg i varukorgen

Product image

Art. nr PSL6V

Mikrobiologiskt analyspaket

Ackrediterad analys och bedömning mikrobiologiska parametrar enligt ”Livsmedelsverkets råd om enskild dricksvattenförsörjning” (tidigare socialstyrelsens allmänna råd SOSFS 2003:17). Mikrobiologisk undersökning utförs t.ex. vid misstanke om otät brunn. Alla mikrobiologiska parametrar enligt livsmedelsverkets rekommendation för normal analys analyseras; E-colibakterier som kan orsakas av påverkan från avlopp eller naturgödsel, Koliforma bakterier som indikerar inläckage av ytvatten till brunnen samt totala antalet mikroorganismer dvs. allt levande från mögelsporer till bakterier.

325 kr Inkl. moms

Lägg i varukorgen

Antal

Lägg i varukorgen

Product image

Art. nr PSL8D

Radon

Radon rekommenderas som tillägg i borrade brunnar. Vatten som kommer från jordlager och berggrund har ett naturligt innehåll av radon. Förhöjda radonhalter i vatten kan ge negativa hälsoeffekter. Radon är en ädelgas som bildas när grundämnet radium sönderfaller. Radium bildas vid sönderfall av uran, som finns i berggrunden. Observera att provtagningen är mycket viktig vid radonanalys eftersom radon lätt avgår från provet.

205 kr Inkl. moms

Lägg i varukorgen

Antal

Lägg i varukorgen

Product image

Art. nr PLW6I

Analyspaket för PFAS inklusive PFOS

Som en av världens största leverantörer av analystjänster erbjuder Eurofins Environment nu ett paket för PFAS inkl PFOS som är anpassat efter Livsmedelsverkets rekommendationer.

Med anledning av att man hittat PFOS (en perfluorerade alkylsyra, PFAS = PFAA på engelska) i dricksvatten, uppmanar Livsmedelsverket landets kommuner samt vissa hushåll med egen brunn att kontrollera sitt dricksvatten, se info på Livsmedelsverkets hemsida

PFOS är en perfluorerad alkylsyra, PFAS som finns i brandskyddsmedel och impregneringsmedel för papper och textilier.
Att dricka vatten med höga halter misstänks öka risken för negativa hälsoeffekter.
För mer information om detta samt vilka åtgärdsgränser som gäller, se Livsmedelsverkets hemsida.

I vårt analyspaket ingår de elva PFAS som livsmedelsverket rekommenderar att man analyserar.

2 495 kr Inkl. moms

Lägg i varukorgen

Antal

Lägg i varukorgen

Product image

Art. nr PSLV4

Bekämpningsmedel

I detta analyspaket ingår analys av 45 ämnen. I Sverige har bekämpningsmedel använts flitigt de senaste 70 åren och idag påvisas halter av dessa substanser i vattendrag, sjöar och grundvatten såväl som mark och sediment. Därmed innehåller även många enskilda brunnar som används till dricksvatten rester av bekämpningsmedel vilket kan medföra olika hälsorisker. Urvalet till detta analyspaket har fokuserats på ämnen som har använts i stora mängder eller historiskt sett har detekterats i grundvatten eller ytvatten. Analyser av bekämpningsmedelsrester ar ett område där Eurofins ligger i absolut framkant. Vi har ett stort ledande pesticidlaboratorium i Sverige och vårt produkt- och tjänsteutbud inom provtagning och analys är väl anpassade till svenska förhållanden.

2 995 kr Inkl. moms

Lägg i varukorgen

Antal

Lägg i varukorgen

v.2.4.5.27024
DIBS - Payments made easy

Priser visas Inkl. moms