På Eurofins webshop används kakor (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse.
Genom att använda vår webbplats godkänner du detta. Vad är cookies?

Köpvillkor

1. Om Köpvillkoren och krav för beställning

1.1 Dessa köpvillkor ("Köpvillkoren") gäller för köp av analyspaket som du eller det företag, kommun, organisation eller förening du representerar ("du" eller "kunden") gör från vår svenska webbshop där dessa villkor finns publicerade ("Webbshopen"). Köpvillkoren accepteras i samband med köp i Webbshopen.

1.2 Du eller det företag du representerar ingår avtal om köp med Eurofins Water Testing Sweden AB, org. nr 559115-3613, Box 737, 531 17 Lidköping ("Eurofins", "vi", "våra" eller "oss"). Om du representerar ett företag avser vi med ”du” nedan även det företag du representerar.

1.3 Vissa delar i dessa villkor gäller endast konsumenter. För företagsköp gäller utöver Köpvillkoren "Allmänna bestämmelser för uppdrag inom laboratoriebranschen" antagna av Föreningen ackrediterade Laboratorier (FaL). Vid konflikt mellan dessa villkor och FaL gäller vad som sägs i dessa villkor (i de delar det gäller företag). Om det finns separata avtal mellan oss och det företag eller kommun som du representerar tillämpas dessa avtal.

1.4 Som konsument behöver du som genomför köpet vara minst 18 år och i övrigt ha rätt att ingå avtal, t.ex. inte stå under förmyndarskap. Om du företräder ett företag accepterar du Köpvillkoren för företagets räkning och garanterar att du har behörighet att godkänna dessa och att genomföra köp för företagets räkning.

1.5 Om du vill komma i kontakt med oss kan du kontakta oss på info.miljo@etn.eurofins.com.

2. Eurofins analystjänster

2.1 I Webbshopen kan du köpa Eurofins analyspaket. Ett analyspaket inkluderar provtagningsmaterial samt de analystjänster som står angivna vid respektive beskrivning av analyspaketet. Vid beskrivningen av analyspaketet finner du de mer detaljerade villkoren för respektive paket samt svarstider. När du beställt ett analyspaket får du levererat ett provtagningsmaterial som du själv ska använda för att utföra provet. Du som kund ska följa samtliga de eventuella instruktioner, checklistor och/eller anvisningar som medföljer provtagningsmaterialet eller som Eurofins hänvisar till. Proven ska vara kylda och ska emballeras på ett sätt att temperaturen hålls tills det att proverna ankommer till Eurofins laboratorium. Detta är en kvalitetssäkring och provresultaten kan påverkas av huruvida hanteringen av emballage är korrekt. Notera att proven för brunnsvatten och dricksvatten har en kravställd temperatur.

För markanalyser ansvarar du själv för att konsultera din kommun eller med en miljökonsult för att få hjälp att ta provet på rätt sätt. Sättet som du tar proven på påverkar kvaliteten på analysresultatet och här ansvarar du själv för att provtagninger utförs korrekt. Detta framgår även av hänvisningar som medföljer i emballaget.

2.2 Provtagningsmaterialet är giltigt i sex (6) månader. Det innebär att du behöver skicka tillbaka provtagningsmaterialet inom sex (6) månader efter din beställning. Därefter kan vi inte garantera att analysen som provtagningen avser längre utförs av oss.

2.3 Om du av någon anledning behöver nytt provtagningsmaterial kan du skicka en begäran om detta till oss. Vi har rätt att ta ut en avgift för provtagningsmaterialet. Begäran om nytt utskick av provtagningsmaterial ska ske via e-post och inkludera dina kunduppgifter och det aktuella beställningsnumret. Du som kund har sex (6) månader från ursprungligt beställningsdatum på dig att göra en sådan begäran.

Provets beskaffenhet

2.4 Våra laboratorier har endast rätt att utföra de analyser enligt beställningen som ger relevanta resultatvärden med hänsyn till provets beskaffenhet vid ankomst. Provets beskaffenhet påverkas exempelvis av om det gått för lång tid mellan provtagning och ankomst till laboratoriet, om provtagningsinstruktionerna ej följts samt om provmaterialet förvarats i olämpliga provtagningskärl och/eller vid felaktig temperatur.

Inlämning och upphämtning

2.5 För att skicka tillbaka utfört prov till oss lämnar du in det på något av våra inlämningsställen. Du som representant för företag, kommun, organisation eller förening kan boka en upphämtning av utfört prov. Om du väljer att boka en upphämtning sker detta via vår transportbokning och det är du som står kostnaden. Priset för upphämtning varierar beroende på var du bor. För mer information om bokning och pris för upphämtning kan du kontakta oss vi våra kontaktuppgifter i början av dessa Köpvillkor.

2.6 I normalfallet behöver analys påbörjas inom ett dygn från att vi mottagit dina inlämnade prov, varför det inte är möjligt att skicka eller lämna in prover under lördagar och söndagar samt röda dagar och helgdagar. Ytterligare instruktioner, information om vilka dagar det inte går att lämna in prov samt adress och öppettider till våra inlämningsställen hittar du här.

2.7 Kunden ansvarar för att provet lämnas/skickas i enlighet med laboratoriets anvisade logistiklösningar eller annan specifik överenskommelse mellan kunden och laboratoriet. Om prover under transport skadas sänder vi ut nytt provtagningsmaterial.

3. Orderbekräftelse

3.1 När du har slutfört ditt köp skickar vi en orderbekräftelse till dig via e-post. Orderbekräftelsen bekräftar att vi tagit emot din beställning och att ett bindande avtal har ingåtts. Vi rekommenderar dig att spara denna orderbekräftelse för att underlätta eventuella kontakter med oss.

3.2 Innan dess att vi bekräftat din beställning har vi rätt att neka din beställning, exempelvis om du har angivit felaktiga uppgifter eller om beställningen på någon annan grund inte går att genomföra.

4. Priser och information

4.1 Vid beställning gäller de priser som vid tidpunkten för beställningen anges i Webbshopen. Alla priser inkluderar moms och anges i svenska kronor. Priserna inkluderar inte eventuella betalningsavgifter, som anges separat. Priserna inkluderar däremot fraktavgifter om inte annat anges, se punkt 6.2.

4.2 Om pris eller information om ett analyspaket som anges i Webbshopen är felaktig och du insåg eller borde ha insett detta, kommer priset eller informationen inte att gälla för köpet. I sådana fall kommer vi att kontakta dig så snart som möjligt efter att vi har upptäckt felet.

5. Betalning

5.1 Vi erbjuder olika betalningsalternativ och du väljer själv på vilket sätt du vill betala för ditt köp.

5.2 Du hittar fullständig information om samtliga betalningsalternativ och eventuella tillkommande kostnader här.
Eventuella kostnader för ditt betalningsalternativ framgår även alltid innan du gör din beställning.

6. Frakt och leveranser

Leveransalternativ

6.1 Vi erbjuder flera olika leveransalternativ. Vilka leveransalternativ som vi erbjuder framgår alltid i Webbshopen och i kassan. Du hittar fullständig information om våra leveransalternativ här.

Fraktkostnad

6.2 När du handlar hos oss tillkommer som utgångspunkt inte en fraktavgift, om annat inte framgår i Webbshopen. Hur stor fraktavgiften är beror på vilket fraktalternativ du väljer och framgår alltid i samband med ditt köp. Du hittar fullständig information om våra fraktkostnader här.

Leveranstid och svarstid

6.3 Den förväntade leveranstiden tills att du får provtagningsmaterialet levererat är två (2) till fem (5) arbetsdagar.

6.4 Svarstiden av analyserna anges vid respektive analyspaket, men överstiger i normalfallet inte femton (15) arbetsdagar. Den uppskattade svarstiden beräknas från det att ditt prov kommit fram till oss. Vi strävar alltid efter att leverera din analysrapport inom det uppskattade antalet arbetsdagar för svarstider som anges i Webbshopen.

Ej uthämtade paket

6.5 Du ansvarar för att ta emot eller hämta din leverans i enlighet med vad som framgår av de instruktioner som du får i samband med beställning. Paket hos postombud som inte hämtas inom den tid som anges på avin kommer att skickas tillbaka till oss. Vi har i dessa fall rätt att ta ut en administrativ kostnad på 199 kronor, som motsvarar våra kostnader för hantering och frakt i de fall du inte hämtar ut ditt paket hos postombudet.

7. Ångerrätt

7.1 Denna punkt 7 gäller endast dig som är konsument. Du har som utgångspunkt rätt att ångra ditt köp inom 14 dagar i enlighet med gällande konsumenträttslagstiftning. Ångerfristen räknas från den dag som du, eller en person på uppdrag av dig, tar emot provtagningsmaterialet som du har handlat i Webbshopen. Ångerrätten gäller inte för företagsköp.

Hur du ångrar ditt köp

7.2 Om du vill ångra ditt köp som omfattas av ångerrätt ska du meddela oss detta genom att kontakta info.miljo@etn.eurofins.com innan ångerfristen på fjorton (14) dagar har löpt ut. Märk ditt mail med ”Ångerrätt”. Du kan också välja att använda den standardblankett för utövande av ångerrätt som Konsumentverket har tagit fram, se här.

7.3 Efter att du har meddelat oss att du vill ångra köpet av ditt analyspaket, behöver du skicka tillbaka provtagningsmaterialet inom fjorton (14) dagar. Vi rekommenderar att du skickar tillbaka provtagningsmaterialet i samma emballage som du fick det i eftersom du är ansvarig för eventuell skada eller förlust under returfrakten som beror på att du har varit vårdslös, till exempel vid bristfällig emballering av provtagningsmaterialet. Vi rekommenderar även att provtagningsmaterialet skickas som spårbar försändelse.

Returfrakt

7.4 Du får själv stå kostnaden för att lämna eller skicka tillbaka provtagningsmaterialet till oss efter att du utnyttjat din ångerrätt. Om du väljer att använda våra inlämningsställen tillkommer ingen kostnad för returemballage. Lägg då en notis i emballageväskan och märk den tydligt med ”Retur”.

Återbetalning

7.5 När du har returnerat ditt köp, kommer vi att göra din återbetalning inom fjorton (14) dagar från den dag då du meddelade oss att du vill ångra ditt köp. Vi kommer dock inte göra återbetalningen innan vi har fått tillbaka provtagningsmaterialet eller innan du har visat att du har skickat det till oss.

7.6 Om du inte skickar tillbaka provtagningsmaterialet efter att du utövat din ångerrätt kommer vi att dra av kostnaden för provtagningsmaterialet från din återbetalning.

7.7 Återbetalning kommer att göras till dig med samma betalningsmetod som du valde vid köpet, om vi inte kommer överens om annat.

8. Reklamation

Denna punkt 8 gäller dig som är konsument. För företagsköp gäller för reklamationer gäller bestämmelserna i "Allmänna bestämmelser för uppdrag inom laboratoriebranschen" antagna av Föreningen ackrediterade Laboratorier (FaL). Du som representerar ett företag ska utförligt och skriftligen meddela laboratoriet i vad felet bestod inom tio dagar, räknat från dag då sådant meddelande lämnats. För företag gäller vad som sägs i FAL om reklamation.

Du som är konsument har rätt att reklamera fel i provtagningsmaterialet eller våra analystjänster i enlighet med tvingande konsumenträttslig lagstiftning. Det innebär att du har rätt att reklamera i tre (3) år. Du behöver alltid reklamera inom skälig tid från det att du borde ha märkt felet. Din rätt att reklamera upphör senast två (2) månader efter att ansvarstiden på tre (3) år har passerat.

8.1 För att göra din reklamation på ett effektivt sätt rekommenderar vi att du lämnar in din reklamation på närmaste inlämningsställe och uppger att du vill skicka reklamationen till Eurofins. Om du väljer att använda våra inlämningsställen, lägg då en notis i emballageväskan och märk den tydligt med ”Retur”. Vi ber dig även att skicka ett e-postmeddelande via e-post till info.miljo@etn.eurofins.com och, märka ditt e-postmeddelande med ”Reklamation” och ditt ordernummer.

Vill du att ditt emballage ska hämtas upp mot en extra kostnad så kontaktar du oss genom att skicka ett e-postmeddelande till info.miljo@etn.eurofins.com.

Vår adress för klagomål är Sjöhagsgatan 3, 531 17 Lidköping. Om du vill reklamera ska du kontakta oss så snart som möjligt efter att du har upptäckt felet. Om din reklamation gäller analysrapporten behöver du inte återsända denna till oss utan det räcker att du meddelar om via e-post.

8.2 När det reklamerade provtagningsmaterialet har tagits emot av oss och vi har konstaterat att reklamationen är giltig, eller när vi konstaterat att reklamationen av analystjänsten är giltig, kommer vi att ersätta dig enligt gällande lag.

9. Analysinformation m.m.

9.1 Vi reserverar oss för att provtagningsmaterial kan ta slut samt eventuella bild- eller skrivfel i Webbshopen, i annonser eller annat marknadsföringsmaterial samt beskrivningar av analyspaketen. Vi har rätt att korrigera sådana eventuella fel, ändra eller uppdatera informationen i Webbshopen och att löpande genomföra produktändringar och förbättringar i Webbshopen.

9.2 Bilder som visar provtagningsmaterial och analysrapporter i Webbshopen, i annonser och annat marknadsföringsmaterial ska uteslutande ses som illustrationer och inte som specifikationer över dess egenskaper, funktioner, ursprung eller som någon garanti. Utgå alltid ifrån de instruktioner som följer med i paketet för ditt provtagningsmaterial.

9.3 Webbshopen och allt dess innehåll ägs av Eurofins eller, i tillämpliga fall, av våra licensgivare. Informationen i Webbshopen är skyddad av bland annat immaterialrättslig lagstiftning. Detta innebär att du inte får kopiera eller använda varumärken, firmanamn, produktnamn, bilder och grafik, design, layout och information om produkter och annat innehåll utan att vi i förväg skriftligen har godkänt det.

10. Våra skyldigheter

10.1 Om det är något fel på ditt analyspaket eller om leveransen av provtagningsmaterialet eller analysrapporten är försenad, ansvarar vi för skador som du som konsument drabbats av med anledning av felet eller förseningen, enligt tvingande konsumentskyddslagstiftning. För företag ansvarar vi i enlighet med vad som framgår i FAL. Vi ansvarar dock bara för skador i den utsträckning som du har vidtagit rimliga åtgärder för att begränsa din skada. Vi ansvarar alltså inte för skador som du hade kunnat undvika genom att vidta rimliga åtgärder.

10.2 Vi ansvarar inte för skador som orsakas av oförutsedda omständigheter utanför vår kontroll, t.ex. krig, strejk, pandemi eller naturkatastrofer, som vi inte skäligen kunnat förutse (Force Majeure). Om vi på grund av Force Majeure är förhindrad att fullgöra våra skyldigheter enligt avtalet eller dessa Köpvillkor, har du rätt att frånträda avtalet i enlighet med tvingande konsumenträttslig lagstiftning.

11. Ändringar och överlåtelser

11.1 Vi kan när som helst ändra dessa Köpvillkor, men den version av Köpvillkoren som du godkände vid tiden för ditt köp gäller alltid för det köpet. Alla ändringar kommer att framgå av senast publicerad version av Köpvillkoren i Webbshopen. De nya villkoren kommer gälla för dig när du har accepterat Köpvillkoren, det vill säga i samband med att du genomför ett nytt köp i Webbshopen.

11.2 Vi har rätt att till tredje part överlåta hela eller delar av våra rättigheter och skyldigheter utan ditt föregående medgivande.

12. Frågor, tillämplig lag och tvister

12.1 Du är välkommen att kontakta oss om du har några frågor eller klagomål angående din beställning. Du kan enkelt nå oss via de kontaktuppgifter som framgår i början av dessa Köpvillkor.

12.2 Dessa Köpvillkor ska tolkas och tillämpas enligt svensk lag. Om någon bestämmelse i dessa Köpvillkor skulle anses vara ogiltig eller inte verkställbar av någon behörig domstol, myndighet eller alternativt tvistlösningsorgan, kommer övriga delar av den bestämmelsen och alla andra bestämmelser i dessa Köpvillkor att förbli giltiga och verkställbara till fullo, i enlighet med tillämplig lag. Du har alltid rätt till de tvingande konsumenträttigheter som gäller i det land där du har din vanliga vistelseort. Ingenting i dessa Köpvillkor ska tolkas som en begränsning av sådana rättigheter.

12.3 Vid eventuell tvist med konsumenter följer vi beslut från alternativa tvistlösningsorgan.
Du har också rätt att vända dig till Allmänna reklamationsnämnden (ARN) via www.arn.se eller per post till Box 174, 101 23 Stockholm. Vid eventuell tvist följer vi ARN:s rekommendationer.

12.4 Som konsument har du även möjlighet att klaga via EU:s webbaserade plattform för tvistlösning som du når via https://ec.europa.eu/consumers/odr.

12.5 Oavsett vad som anges ovan kan eventuella tvister också avgöras vid varje behörig domstol i landet där kunden har sin hemvist.

Köpvillkoren fastställdes av Eurofins Water Testing Sweden AB den [2022-09-06].

v.2.7.0.21966
DIBS - Payments made easy

Priser visas Inkl. moms