På Eurofins webshop används kakor (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse.
Genom att använda vår webbplats godkänner du detta. Vad är cookies?

Analysområde - Brunnsvatten

Fler analyspaket för dig som vill kontrollera ditt brunnsvatten.

Product image

Art. nr AAF

Komplett analyspaket för grävd brunn

Detta specialanpassade analyspaket omfattar de parametrar som Livsmedelsverket rekommenderar för normalkontroll i Livsmedelsverkets råd om enskild dricksvattenförsörjning (tidigare Socialstyrelsens SOSFS 2003:17), både mikrobiologiska och kemiska parametrar samt rekommenderade metaller.

1 670 kr Inkl. moms

Lägg i varukorgen

Antal

Lägg i varukorgen

Product image

Art. nr AAG

Komplett analyspaket för borrad brunn

Detta specialanpassade analyspaket omfattar de parametrar som Livsmedelsverket rekommenderar för normalkontroll i Livsmedelsverkets råd om enskild dricksvattenförsörjning (tidigare Socialstyrelsens SOSFS 2003:17), både mikrobiologiska och kemiska parametrar samt rekommenderade metaller. Har man en borrad brunn rekommenderas dessutom analys av Radon, som kan förekomma i borrade brunnar. Radon ingår i detta analyspaket.

1 995 kr Inkl. moms

Lägg i varukorgen

Antal

Lägg i varukorgen

Product image

Art. nr PLW6I

Analyspaket för PFAS inklusive PFOS

Som en av världens största leverantörer av analystjänster erbjuder Eurofins Environment nu ett paket för PFAS inkl PFOS som är anpassat efter Livsmedelsverkets rekommendationer.

Med anledning av att man hittat PFOS (en perfluorerade alkylsyra, PFAS = PFAA på engelska) i dricksvatten, uppmanar Livsmedelsverket landets kommuner samt vissa hushåll med egen brunn att kontrollera sitt dricksvatten, se info på Livsmedelsverkets hemsida

PFOS är en perfluorerad alkylsyra, PFAS som finns i brandskyddsmedel och impregneringsmedel för papper och textilier.
Att dricka vatten med höga halter misstänks öka risken för negativa hälsoeffekter.
För mer information om detta samt vilka åtgärdsgränser som gäller, se Livsmedelsverkets hemsida.

I vårt analyspaket ingår de elva PFAS som livsmedelsverket rekommenderar att man analyserar.

3 875 kr Inkl. moms

Lägg i varukorgen

Antal

Lägg i varukorgen

Product image

Art. nr PSL4W

Komplett brunnsvattenanalys efter skogsbrand

Vid en skogsbrand kan ämnen bildas och/eller frigöras från mark och växlighet och påverka dricksvattnet i brunnar. Detta analyspaket inkluderar de mikrobiologiska och kemiska analyser som rekommenderas av livsmedelsverket efter skogsbrand. Se här

3 925 kr Inkl. moms

Lägg i varukorgen

Antal

Lägg i varukorgen

Product image

Art. nr PSL6V

Mikrobiologiskt analyspaket

Ackrediterad analys och bedömning mikrobiologiska parametrar enligt ”Livsmedelsverkets råd om enskild dricksvattenförsörjning” (tidigare socialstyrelsens allmänna råd SOSFS 2003:17). Mikrobiologisk undersökning utförs t.ex. vid misstanke om otät brunn. Alla mikrobiologiska parametrar enligt livsmedelsverkets rekommendation för normal analys analyseras; E-colibakterier som kan orsakas av påverkan från avlopp eller naturgödsel, Koliforma bakterier som indikerar inläckage av ytvatten till brunnen samt totala antalet mikroorganismer dvs. allt levande från mögelsporer till bakterier.

480 kr Inkl. moms

Lägg i varukorgen

Antal

Lägg i varukorgen

Product image

Art. nr PSL2R

Kemiskt analyspaket

Ackrediterad analys och bedömning av kemiska och fysikaliska parametrar enligt ”Livsmedelsverkets råd om enskild dricksvattenförsörjning” (tidigare socialstyrelsens allmänna råd SOSFS 2003:17). Alla kemiska och fysikaliska parametrar enligt livsmedelsverkets rekommendation för normal analys ingår

620 kr Inkl. moms

Lägg i varukorgen

Antal

Lägg i varukorgen

Product image

Art. nr PSLV4

Bekämpningsmedel

I detta analyspaket ingår analys av 45 ämnen. I Sverige har bekämpningsmedel använts flitigt de senaste 70 åren och idag påvisas halter av dessa substanser i vattendrag, sjöar och grundvatten såväl som mark och sediment. Därmed innehåller även många enskilda brunnar som används till dricksvatten rester av bekämpningsmedel vilket kan medföra olika hälsorisker. Urvalet till detta analyspaket har fokuserats på ämnen som har använts i stora mängder eller historiskt sett har detekterats i grundvatten eller ytvatten. Analyser av bekämpningsmedelsrester ar ett område där Eurofins ligger i absolut framkant. Vi har ett stort ledande pesticidlaboratorium i Sverige och vårt produkt- och tjänsteutbud inom provtagning och analys är väl anpassade till svenska förhållanden.

3 195 kr Inkl. moms

Lägg i varukorgen

Antal

Lägg i varukorgen

Product image

Art. nr PSLV3

Metaller

Detta analyspaket innehåller analys av alla metaller enligt livsmedelsverkets ”Råd om enskild dricksvattenförbrukning”: aluminium, antimon, arsenik, bly, kadmium, krom, nickel, selen och uran. Många metaller förekommer naturligt i Sveriges berggrund och i grundvattnet men kan även indikera förorening från industri. Förhöjda halter av metaller kan även orsakas av korrosion i äldre fastighetsinstallationer eller läckage från nya material.

790 kr Inkl. moms

Lägg i varukorgen

Antal

Lägg i varukorgen

Product image

Art. nr PSL8D

Radon

Radon rekommenderas som tillägg i borrade brunnar. Vatten som kommer från jordlager och berggrund har ett naturligt innehåll av radon. Förhöjda radonhalter i vatten kan ge negativa hälsoeffekter. Radon är en ädelgas som bildas när grundämnet radium sönderfaller. Radium bildas vid sönderfall av uran, som finns i berggrunden. Observera att provtagningen är mycket viktig vid radonanalys eftersom radon lätt avgår från provet.

370 kr Inkl. moms

Lägg i varukorgen

Antal

Lägg i varukorgen

v.2.4.5.27024
DIBS - Payments made easy

Priser visas Inkl. moms