På Eurofins webshop används kakor (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse.
Genom att använda vår webbplats godkänner du detta. Vad är cookies?

Vanliga frågor

Här hittar du de vanligaste frågorna och svaren.

Hur tolkar jag resultatet av brunnsvattenanalysen?

De bedömningar av dricksvattenkvaliteten som Eurofins gör utifrån analysresultatet baseras på Livsmedelsverkets riktlinjer. Eurofins får inte ge någon ytterligare bedömning av vattnets kvalitet.

Tjänligt: Vattnet är fullgott som dricksvatten och för övriga hushållsändamål.
Tjänligt med anmärkning: Vattnet har något avvikande sammansättning men bedöms inte orsaka någon direkt risk för hälsan. Vattnet ligger dock i riskzonen och ogynnsamma förhållanden kan innebära en förändring i sammansättningen som leder till att vattnet blir otjänligt. En begränsad vattenanvändning kan vara nödvändig, exempelvis för barn och känsliga personer.
Otjänligt: Vattnet bör inte användas som dryck eller vid matlagning av någon, då detta kan innebära hälsorisker. Oftast går det dock bra att under ett tag tex tvätta och duscha med otjänligt vatten.

Eurofins kan inte hjälpa dig åtgärda eventuell otjänlig vattenkvalitet. I vår broschyr förklaring till analysresultaten finns information om hur du skall tolka analysresultatet av ditt brunnsvatten.

Till toppen av sidan Till toppen av sidan

Vad gör jag om vattnet i min brunn visar sig vara otjänligt?

Som oberoende ackrediterat laboratorium kan Eurofins tyvärr inte ge rekommendationer kring åtgärder för att förbättra vattenkvaliteten. På Livsmedelsverkets hemsida återfinns nyttig information kring bristande dricksvattenkvalitet och förslag på åtgärder för olika typer av kvalitetsproblem. Du kan även kontakta miljö- och hälsovårdskontoret i din kommun, eller ett fackkunnigt företag, för att få information kring eventuella åtgärder.

Till toppen av sidan Till toppen av sidan

Det står på rapporten att för lång tid passerat mellan provtagning och analys eller att provets ankomsttemperatur är för hög. Hur påverkar detta resultatet?

Eurofins har enligt gällande riktlinjer en skyldighet att ange denna information på rapporten om provets ankomsttemperatur är över 8°C eller om mer än 24h passerat sedan provet togs till dess att analysen påbörjats. Det är omöjligt att uttala sig om hur stor påverkan detta har på analysresultatet. Vår erfarenhet är dock att påverkan på provet normalt är marginell om inte temperatur har varit hög och/eller det gått mycket lång tid.

Se till att planera din provtagning så den sker så sent som möjligt innan du lämnar in provet på något av våra inlämningsställen och se till att du har kylt ner kylklamparna ordenligt innan provet packas.

Till toppen av sidan Till toppen av sidan

Hur ofta ska jag låta testa mitt vatten?

Vattenkvaliteten förändras med tiden. Den kan variera mellan årstider, t ex beroende på hur mycket det regnar. Den kan också variera över åren, på grund av mer långsiktiga förändringar i brunnens omgivning. Därför rekommenderar Livsmedelsverket att du som privat brunnsägare ska kontrollera ditt vatten vart tredje år
Har du småbarn - som ju är känsligare även för lägre halter av smittsamma/skadliga ämnen - så kan det löna sig att se Livsmedelsverkets rekommendation som en miniminivå.

Kom ihåg att det är du som ägare av brunnen som svarar för vattnets kvalitet.

Till toppen av sidan Till toppen av sidan

Hur väljer jag rätt brunnsvattenanalys?

Eurofins har ett analyspaketet som omfattar mikrobiologiska, kemiska och fysikaliska parametrar som rekommenderas av Livsmedelsverket. Analys av Radon rekommenderas som tillägg i borrade brunnar av Livsmedelsverket.

Vid misstanke om påverkan av bekämpningsmedel kan även analyspaket bekämpningsmedel väljas som tillägg.

Till toppen av sidan Till toppen av sidan

Hur provtar jag mitt vatten (hur fyller jag provkärlen)?

Läs noga igenom våra instruktioner i broschyren Provtagningsanvisningar för brunnsvatten

Till toppen av sidan Till toppen av sidan

Hur skickar jag in mina prover?

Det är mycket viktigt att proverna kommer till labb så snart som möjligt efter provtagning. Se därför till att ta dina prover så sent som möjligt under dagen så att du samtidigt hinner lämna in provet på något av våra inlämningsställen under ordinarie öppettider samma dag. Glöm inte att notera provtagningsdatum och tid. Våra inlämningsställen finns här:

https://www.eurofins.se/kontakta-oss/provinlaemning/

Till toppen av sidan Till toppen av sidan

Hur vet jag om min brunn är borrad eller grävd?

Det får du lättast veta genom att vända dig till den som gjorde brunnen. Ofta finns det också angivet i papper som rör fastigheten.

Ett annat alternativ är att undersöka saken via SGUs, Sveriges Geologiska Undersökningars, brunnsarkiv
http://www.sgu.se/grundvatten/brunnar-och-dricksvatten

Till toppen av sidan Till toppen av sidan

Jag har en fastighet utomlands med brunn. Kan ni testa det vattnet också?

Tyvärr blir transporttiderna så långa att vattnet hinner bli förstört innan det når våra laboratorier. Därför analyserar vi bara vatten från svenska brunnar.

Eurofins finns dock i många länder så undersök gärna om det finns ett lokalt systerlab som kan hjälpa till. Lättast gör du det via nätet på www.eurofins.com

Till toppen av sidan Till toppen av sidan

Jag har tappat bort min orderbekräftelse. Spelar det någon roll?

Det är bara om du vill komma i kontakt med oss som du behöver uppgifterna i orderbekräftelsen.

Börja med att söka efter meddelanden från Eurofins i din inkorg (kolla även skräppostmappen).

Om du fortfarande inte kan hitta det i din inkorg kan du kontakta oss via e-post.

Var noga med att uppge så många uppgifter som möjligt.

Till toppen av sidan Till toppen av sidan

Kan jag spåra mitt paket?

Ja, via länken du fick i orderbekräftelsen. När transportören skickar provtagningsutrustningen får du även ett sms där du kan spåra försändelsen.

Till toppen av sidan Till toppen av sidan

När får jag mitt analysresultat?

När ditt prov kommer till laboratoriet påbörjas analyserna i allmänhet samma dag. Så fort vi har svar på samtliga ingående ämnen i ditt prov kommer vi att skicka dig en rapport på angiven e-postadress. Att utföra analyserna tar i normalfallet 10 arbetsdagar. Alltså bör du ha din rapport efter ca 10 arbetsdagar från ankomst till lab.

Under vissa perioder med hög arbetsbelastning kan det dock ta några dagar extra. Se även Villkors-fliken ovan.
För att tyda analysresultatet av brunnsvattentesten så kan du läsa här.

Till toppen av sidan Till toppen av sidan

Spelar det någon roll när jag tar provet?

Det spelar ingen roll när på året du tar ditt vattenprov. Däremot bör det vara så kort tid som möjligt mellan när du tar provet och när du lämnar det till Eurofins inlämningsställe.

Provet behöver alltid tas samma dag som det lämnas till Eurofins inlämningsställe. Vi rekommenderar ca kl 12 eller senare.

Här finns mer information om våra inlämningsställen och öppettider, se kartan på http://www.eurofins.se/tjanster/provinlamning.html.

Till toppen av sidan Till toppen av sidan

Vad är provtagningsmaterial?

För att erhålla god kvalitet på våra ackrediterade analyser ska rätt flaskor och emballage användas.
När du beställer analyser hos Eurofins kan det i vissa fall tas ut en avgift för emballaget och vi ser till att flaskor utan risk för kontamination och med rätt mängd konserveringsmedel används.
För att säkerställa kvalitet från vår leverantör av sterila flaskor erhåller vi även ett certifikat för varje batch som garanterar att kärlen blivit steriliserade samt att tillsats av tiosulfat har skett i de vattenflaskor som kräver det.
Varje provflaska har en krage, vilken spricker sönder när flaskan öppnas. När ni som kund får en steril flaska från oss kan ni se att kragen är intakt, vilket garanterar att ingen öppnat flaskan efter det att steriliseringen skett.
Proven behöver vara kylda och ska emballeras på ett sådant sätt att kravställd temperatur hålls tills det att proverna ankommer till Eurofins laboratorium. Detta är en kvalitetssäkring och provresultaten kan påverkas av huruvida hanteringen av emballage är korrekt.

Att använda det emballage som Eurofins tillhandahåller är viktigt för att erhålla ett analysresultat med hög kvalitet.

Till toppen av sidan Till toppen av sidan

Vad förväntas av mig då jag tagit emot er leverans?

Följ checklistan för brunnsvattenanalys (som finns i paketet vi skickat till dig).

Till toppen av sidan Till toppen av sidan

Varför ska jag kontrollera mitt vatten?

I Sverige är vi vana vid att ha tillgång till bra och billigt vatten. Privatpersoner använder ca 200 liter per person och dygn i genomsnitt, för allt från att dricka eller duscha i det till alla hushållsapparater som är uppkopplade mot vattenledningar. Att det skulle vara något problem med vattnet är det inte många som tänker på - men när det blir det får det ibland stora konsekvenser.

 Att kontrollera sitt vatten är helt enkelt ett sätt att säkra att du och din familj inte utsätts för sjukdomsrisker pga det vatten ni får i er från er egna brunn. Att man inte dricker ett vatten som ser brunt ut och luktar illa är kanske naturligt, men även ämnen och mikroorganismer som vi inte kan upptäcka med våra sinnen kan göra vattnet hälsovådligt. Exempel på sådana ämnen är radon och vissa mikroorganismer.

 Vissa ämnen i vattnet kan också påverka livslängden för de utrustningar som kopplas upp mot vattnet. Även av detta skäl kan det vara intressant att veta vad vattnet innehåller.

Till toppen av sidan Till toppen av sidan

Varför ska jag välja ett ackrediterat laboratorium?

Enligt Livsmedelsverket bör ett ackrediterat laboratorium anlitas för analys och bedömning av dricksvattenkvaliteten. Ett ackrediterat laboratorium är kontrollerat av myndigheten Swedac som beskriver ackreditering enligt följande på sin hemsida: ” Syftet med ackreditering är att säkerställa att certifiering, kontroll och provning görs med hög kvalitet och skapar säkerhet för liv, hälsa och miljö i vår vardag.”

Till toppen av sidan Till toppen av sidan

Vilka betalningsformer accepteras?

Eurofins samarbetar med betalningsleverantören NETS gällande kort- och fakturabetalning. Genom dem erbjuds kortbetalning via VISA och MasterCard. Genom NETS erbjuds även betalning kostnadsfritt via faktura.

För vissa kunder med tillgång till inloggning (så kallad ”kampanjkod”) finns även fakturering direkt från Eurofins. Då gäller 10 dagars betalningstid. Väljer du detta alterantiv vid beställning tillkommer en faktureringsavgift på 70 kr.

Till toppen av sidan Till toppen av sidan

Hur kommer jag i kontakt med er?

Det enklaste sättet är att skicka ett epost med uppgifterna från din orderbekräftelse och din fråga till InfoEnvironmentSweden@eurofins.se

Till toppen av sidan Till toppen av sidan

Hur får jag leverans av provtagningsmaterial?

Det tar ca 2-5 arbetsdagar att få provtagningsmaterial. Frakt för emballage och inskick av prover ingår alltid i priset om inget annat tydligt framgår i samband med ditt köp.

Ditt provtagningskit levereras till den DHL ServicePoint som ligger närmast den adress anger vid beställning.
Du hittar information om din närmsta DHL Servicepoint här.

OBS! Vi kan tyvärr inte leverera provtagningskit till Box, c/o-adresser eller adresser utanför Sverige.

Till toppen av sidan Till toppen av sidan

Tillkommer någon fraktavgift?

När du handlar hos oss tillkommer som utgångspunkt inte en fraktavgift, om annat inte framgår.

När du gör en order utan ”Kampanjkod” så tillkommer aldrig fraktavgift.

När du loggar in via en ”Kampanjkod” tillkommer heller inte vanligtvis fraktkostnad, men kan i undantagsfall göra det. Hur stor fraktkostnaden är beror på vilken kampanj du handlar ifrån. Om det är någon kostnad framkommer den alltid i samband med ditt köp.

Till toppen av sidan Till toppen av sidan

v.2.4.5.27024
DIBS - Payments made easy

Priser visas Inkl. moms