Analysera ditt brunnsvatten

Livsmedelsverket rekommenderar att man testar vattnet i sin privata brunn vart tredje år. Här beställer du enkelt de analyser du behöver.

Eurofins har tagit fram två specialanpassade analyspaket som båda omfattar de parametrar Livsmedelsverket uppger i Livsmedelsverkets råd om enskild dricksvattenförsörjning (tidigare Socialstyrelsens SOSFS 2003:17). Paketet "Borrad brunn" innehåller dessutom analys av Radon, som kan förekomma i borrade brunnar.

Grävd brunn

Grävd brunn

Detta paket omfattar Livsmedelsverkets "Normalkontroll" och innehåller alla analyser, både mikrobiologiska och kemiska, som behövs för en normalkontroll av en grävd brunn. Samt ett urval av viktiga tungmetaller (arsenik, uran och bly).

Mer info...

Priset inkluderar "allt" som du behöver:

  • Provtagningsmaterial
  • Frakt
  • Analys
  • Rapport

Mer info...

Tryggt och enkelt!
1395 kr
inkl. frakt
Borrad brunn

Borrad brunn

Detta paket omfattar Livsmedelsverkets "Normalkontroll" och innehåller alla analyser, både mikrobiologiska och kemiska, som behövs för en normalkontroll av en borrad brunn samt även en analys av radon som kan förekomma i borrade brunnar. Dessutom ingår ett urval av viktiga tungmetaller (arsenik, uran och bly).

Mer info...

Priset inkluderar "allt" som du behöver:

  • Provtagningsmaterial
  • Frakt
  • Analys
  • Rapport

Mer info...

Tryggt och enkelt!
1650 kr
inkl. frakt
Eurofins är ackrediterad av Swedac för att garantera säkerhet och kvalitet. Eurofins är ackrediterad av Swedac för att garantera säkerhet och kvalitet.